ما کیستیم؟

کانــون یـــادگیری فـــردا توسط تعدادی از کوچ های حرفه ای تشکیل شده است. زمینه فعالیت ما برگزاری جلسات کوچینگ و منتورینگ و همچنین برگزاری کارگاه‌های مهارت آموزی است.

هدف ما

هدف ما ایجاد یک دیدگاه تازه است: همین که هستی، کافی است. تو با داشتن حس کفایت، علاقمند بودن به خود و پذیرش ناکاملی خودت می‌توانی با عملکردی عالی  به دنبال رشد و توسعه باشی و ما در این مسیر با تو همراه هستیم.

ابزارهای ما

مـا با دو ابزار این نگاه را ترویج می‌دهیم: برگزاری جلسات کوچینگ و منتورینگ | برگزاری کارگاه‌های مهارت‌آموزی.

دوره‌های مهارت‌آموزی

انتشارات کانون یادگیری فردا

کانون یادگیری فردا کتاب مدیر در نقش کوچ (رهیار) را منتشر کرد.

این کتاب توسط جنی راجرز کوچ بریتانیایی و سه تن از دستیارانش نوشته شده است و توسط افشین محمد عضو هیئت مدیره کانون یادگیری فردا ترجمه شده است. در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است:

بیشتر کتاب‌های مدیریتی به شما وعده می‌دهند که چیزی برای شما دارند، که مدیریت شما را متحول می‌کند اما آنچه که شما را متحول می‌کند و شما را از آن‌گونه که مدیریت می‌کنید به گونه‌ای دیگر مدیریت کردن، رشد می‌دهد، خودتان هستید. در این مسیر شما باید بار دیگر نوپایی را تجربه کنید؛ زیرا انسان در هیچ مقطعی از زندگی خود به اندازه کودکی آمادگی یادگیری و رشد را نداشته است.

کانون یادگیری فردا همچنین کارگاهی با همین نام و با هدف آموزش مهارت های پایه کوچینگ برگزار می‌کند.

مشتریان کانون یادگیری فردا

 
 

اینستاگرام cyf.co را دنبال کنید

CyfCo Coaching کیفکو کوچینگ

کانون یادگیری فردا

ارایه تخصصی خدمات رهیاری(#کوچینگ)،آموزش #مهارتهای_نرم

با رویکرد #یادگیری و #توسعه_فردی و سازمانی