مشتریان کانون یادگیری فردا

دانلود خلاصه کتاب مدیر در نقش رهیار

کتاب مدیر در نقش رهیار (کوچ)، توسط «جنی راجرز» کوچ بریتانیایی و سه تن از دستیارانش نوشته شده است و توسط «افشین محمد» هم‌پایه‌گذار کانون یادگیری فردا ترجمه شده است. در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است:

بیشتر کتاب‌های مدیریتی به شما وعده می‌دهند که چیزی برای شما دارند، که مدیریت شما را متحول می‌کند اما آنچه که شما را متحول می‌کند و شما را از آن‌گونه که مدیریت می‌کنید به گونه‌ای دیگر مدیریت کردن، رشد می‌دهد، خودتان هستید. در این مسیر شما باید بار دیگر نوپایی را تجربه کنید؛ زیرا انسان در هیچ مقطعی از زندگی خود به اندازه کودکی آمادگی یادگیری و رشد را نداشته است.

برای دانلود خلاصه این کتاب بر روی تصویر کتاب کلیک کنید: