نقش-کوچینگ-و-مربی‌گری-در-عملکرد-منابع‌انسانی-کانون یادگیری فردا
نقش-کوچینگ-و-مربی‌گری-در-عملکرد-منابع‌انسانی-کانون یادگیری فردا

نقش-کوچینگ-و-مربی‌گری-در-عملکرد-منابع‌انسانی-ایران خودرو

 

نقش-کوچینگ-و-مربی‌گری-در-عملکرد-منابع‌انسانی-کانون یادگیری فردا

نقش-کوچینگ-و-مربی‌گری-در-عملکرد-منابع‌انسانی-ایران خودرو

 

نقش-کوچینگ-و-مربی‌گری-در-عملکرد-منابع‌انسانی-کانون یادگیری فردا

نقش-کوچینگ-و-مربی‌گری-در-عملکرد-منابع‌انسانی-ایران خودرو

درباره کیف‌کو

کانون یادگیری فردا مجموعه‌ای است که توسط تعدادی از کوچ‌های حرفه‌ای آموزش دیده با مدرک مورد تایید فدراسیون بین‌المللی کوچینگ (ICF) شکل گرفته است. کیف‌کو افتخار این را دارد که با ترکیب موثر آموزش‌های مهارت‌محور با کوچینگ و منتورینگ، در کنار شما همراهان گرامی باشد تا یادگیری را در خود و سازمان‌تان نهادینه کنید و بتوانید آینده‌تان را آن‌گونه که می‌خواهید و دوست دارید خلق نمایید و بیافرینید.