فرم درخواست کارگاه‌های مهارت‌آموزی


کانون یادگیری فردا علاوه بر کارگاه‌های فوق، با کارگاه‌هایی بنابر نیاز شما و سازمان‌تان طراحی می‌کند. از طریق فرم زیر درخواست خود را برای اجرای کارگاه در سازمان‌تان برای ما ارسال کنید.