فرم درخواست کارگاه‌های مهارت‌آموزی


کانون یادگیری فردا علاوه بر جلسات کوچینگ اختصاصی؛ کارگاه‌های مهارت‌آموزی را نیز بر مبنای پارادایم یادگیری و با انجام بازی‌های مدیریتی و تمرین‌های گروهی برگزار می‌کند.