فرم درخواست کارگاه‌های مهارت‌آموزی


کانون یادگیری فردا علاوه بر جلسات کوچینگ اختصاصی؛ کارگاه‌های مهارت‌آموزی را نیز بر مبنای پارادایم یادگیری و با انجام بازی‌های مدیریتی و تمرین‌های گروهی برگزار می‌کند.

کافه کوچینگکارگاه تفکر کوچینگیکارگاه تاک (تحول، انسان، کلام)کارگاه‌های مهارت‌های نرمکارگاه تحول؛ چرا و چگونه؟کوچینگ گروهی استرسکوچینگ گروهی ارزش‌های شخصیکارگاه برنامه‌ریزی توسعه فردیکارگاه مهارت‌های پایه کوچینگ برای مدیرانکارگاه شنیدنکارگاه پرسشکارگاه بازخوردکارگاه خلاقیتکارگاه ارایه موثر و فن بیانکارگاه کار تیمیکارگاه حل مساله و تصمیم‌گیریکارگاه تفکر سیستمیکارگاه مدیریت دانش