افشین محمد

کوچ حرفه ای با تاییدیه ACCاز فدراسیون بین‌المللی کوچینگ

کارآفرین و صاحب کسب و کار با ۱۸ سال سابقه

تسهیلگر هیات مدیره و رهیار (كوچ) مدیران اجرایی و رهیار زندگی

افشین کوچی است که  می‌توان در بحران‌های زندگی و کسب و کار برای درک و شناخت خود و حرکت به سمت امکان‌های جدید با او کار کرد.

کارشناسی ارشد طراحی کاربردی (دانشکده فنی دانشگاه تهران)

کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی جامدات (دانشگاه صنعتی شریف)

مخترع و محقق /  نویسنده و مترجم