امیرحسین قاضی

در بیست و شش سالگی، بعد از اینکه دانشگاه و خدمت سربازی را گذروندم، باید میرفتم سرکار. کار اول رو پس از هفت ماه کنار گذاشتم و کار دوم را هم پس از نه ماه. این باعث شد تا اطرافیان نگ از این شاخه به آن شاخه پریدن بدهند؛ من رشته دوران دبیرستان و دانشگاه را هم به صورت تصادفی و بدون علاقه انتخاب کرده بودم. تمام این اتفاقات باعث شد تا در بیست و هفت سالگی دکمه توقف رو بزنم و بشینم و با خودم فکر کنم که برای چی پا به این دنیا گذاشتم و در مدت حدود شش ماه، با هدف کشف ماموریت شخصیم در زندگی، به جستجو، مطالعه و خودشناسی پرداختم. در جستجوهام با کوچینگ آشنا شدم و پس از اون در دوره‌های تربیت کوچ حرفه‌ای شرکت کردم و همین‌طور از حضور یک کوچ حرفه‌ای برای مسیر زندگیم بهره‌مند شدم. از اینجا مسیر تازه‌ای رو در زندگیم ایجاد کردم.