مطالب توسط امیرحسین قاضی

آیا واقعیت همان است که ما درک می‌کنیم؟

تصور کنید شخصی به شما زل زده و این مساله باعث رنجش شما شده است. اولین فکری که در ذهن شما شکل می‌گیرد چیست؟ شاید: “چه آدم پر رویی‌.” چه فکرها وگزینه‌های دیگری به ذهن شما می‌رسد؟ ممکن است بخواهید گزینه‌های دیگری را هم مورد بررسی قرار دهید: مثلا او شما را با کسی اشتباه […]

یادگیری از طریق بازی

هر انسانى در عمق وجود خود عاشق بازى، است. بازى ها ابزار قدرتمند علمى _ فرهنگى به شمار مى آيند كه بستر همكارى و هم‌يارى گروهى و تقويت مهارت ها را مهيا مى سازند. بازى نه فقط راهى براى تخليه‌ى انرژى، پرورش خلاقيت و استعدادها است، بلكه انعطاف پذيرى و متفاوت بودن روش‌ها، آن را […]