هادی زند

سال ۱۳۹۰ سالی بود که مسیر زندگی من دگرگون شد و شروع به ساختن یک زندگی جدید با ارزش­های جدید کردم. در این مسیر از روش­ها و اساتید بین المللی زیادی سود بردم که از جمله آنها می توان به اکهارت توله و دکتر دیپاک چوپرا، دکتر جان کابات زین و دکتر دیو پوتر اشاره کرد و تغییرات زیادی در زندگی شخصیم تجربه کردم. کم کم متوجه شدم که بیان و ارائه تجربیاتم می­تواند در زندگی دیگران تغییرات زیادی ایجاد کند و این آغاز فعالیت من در یک شکل جدید بود.