کامران فرنیان همدانی

دارای مدرک سطح یک کوچینگ مورد تایید فدراسیون بین‌المللی کوچ ها

چون در هفت سالگی پدر خود را از دست دادم، تحت تربیت مادری قرار گرفتم که نتوانستن و نشدن، در ادبیات زندگی‌اش جایی نداشت. حالا که قدرت باورها را در عملکرد انسان دریافته‌ام، تمام موفقیت خود را از دیدگاه مادرم می‌دانم.

با مرور زندگی خود، در می‌یابم هر آرزویی که تنها از مغزم خطور کرده – حتی بدون برنامه‌ریزی دقیق – محقق شده است؛ هر انسانی می‌تواند تنها با داشتن آرزو، آینده‌اش را آنگونه که مطلوب است، خلق نماید.