وب‌سایت کیف‌کو( کانون یادگیری فردا)-ره یاری(کوچینگ)- منتورینگ( مربی‌گری) – مهارت‌آموزی

کانون یادگیری فردا مجموعه‌ای است که توسط تعدادی از کوچ‌های حرفه‌ای شکل گرفته است