نوشته‌ها

استرس؛ مدیریت، کنترل یا خاموش کردن

استرس - مدیریت، کنترل یا خاموش کردن

, ,
همه ما در کار، زندگی شخصی، روابط و پروژه‌های مختلف در طول زندگی‌مان استرس را تجربه می‌کنیم. شما چگونه با این استرس‌ها مواجه می‌شوید؟
سومین کوچینگ گروهی استرس

سومین کوچینگ گروهی استرس برگزار شد

در کوچینگ گروهی استرس مسیر تازه‌ی اندرو برنشتاین را با استفاده از مهارت‌های کوچینگ به کار خواهیم بست و پس از این کارگاه استرس‌های خود را کم اثر خواهیم یافت

کوچینگ گروهی تاب آوری

کوچینگ گروهی استرس- راهی وجود دارد که استرس‌های ما وجود نداشته باشند و ما بتوانیم در بیشترین زمان ممکن با حداکثر انرژی به سمت خواسته‌هایمان پیش برویم؟ در کوچینگ گروهی استرس مسیر تازه‌ی اندرو برنشتاین را با استفاده از مهارت‌های کوچینگ به کار خواهیم بست- کتاب «پایان استرس