نوشته‌ها

کوچینگ گروهی تاب‌ آوری

کوچینگ گروهی تاب آوری

کوچینگ گروهی تاب آوری و خاموش کردن استرس:

در دنیای امروز، استرس و هیجانات منفی را به صورت روزانه تجربه می‌کنیم، این هیجانات بخش عمده‌ای از انرژی‌های درون ما را صرف خود می‌کند.

سوال اینجاست که آیا راهی وجود دارد که استرس‌های ما وجود نداشته باشند و ما بتوانیم در بیشترین زمان ممکن با حداکثر انرژی به سمت خواسته‌هایمان پیش برویم؟


در کوچینگ گروهی تاب آوری و خاموش کردن استرس مسیر تازه‌ای که بر اساس خلاقیت اندرو برنستین ساخته شده است را با استفاده از مهارت‌های کوچینگ به کار خواهیم بست و پس از این کارگاه، استرس های خود را با افزایش تاب آوری و در نتیجه ارتقای بینش، کم اثر خواهیم یافت.

ادامه مطلب …