نوشته‌ها

کافه کوچینگ کانون یادگیری فردا

کافه کوچینگ کانون‌یادگیری‌فردا

,
کافه کوچینگ رویدادی است که هر ماه در دفتر کانون یادگیری فردا برگزار می‌شود.در این رویداد سه مهارت پایه‌ی کوچینگ (که به مربیگری معروف است) "شنیدن"، "پرسش" و "بازخورد" از طریق بازی آموزش داده شود. شنیدن عمیق و همدلانه، پرسیدن سوالات کلیدی و با…