نوشته‌ها

کافه کوچینگ کانون یادگیری فردا

کافه کوچینگ کانون‌یادگیری‌فردا

کافه کوچینگ رویدادی است که هر ماه در دفتر کانون یادگیری فردا برگزار می‌شود.
در این رویداد سه مهارت پایه‌ی کوچینگ (که به مربیگری معروف است) “شنیدن”، “پرسش” و “بازخورد” از طریق بازی آموزش داده شود. شنیدن عمیق و همدلانه، پرسیدن سوالات کلیدی و بازخورد دادن سه مهارت کارسازی است که در افزایش عمق روابط نقش کلیدی‌ای را ایفا می‌کند.

ادامه مطلب …