نوشته‌ها

گفتگوی عباس کیارستمی با یک دانش آموز، برشی از مشق شب

گفتگوی عباس کیارستمی با یک دانش آموز - برشی از مشق شب راه کارهای نوین آموزشی در قالب یک فیلم. عباس کیارستمی به خوبی توانسته است در این فیلم خلع های نظام تربیتی را نشان دهد.