نوشته‌ها

دوره آموزشی تضاد ارتباط زندگی

دوره آموزشی تضاد ارتباط زندگی

هر اتفاقی در زندگی برای ما احساسی در پی دارد که آن احساس بر اساس نیاز ما شکل می‌گیرد: چگونه درخواست کنم که به نیاز من پاسخ داده شود؟ چگونه پس از شناخت نیازم برای آن راهبردی تعیین کنم؟برای ساختن یک تقاضای موثر چه چیزی نیاز دارم؟به تضادها…
رهیاری(کوچینگ) زندگی

رهیاری (کوچینگ) زندگی چیست؟

, , ,
رهیاری زندگی چیست؟-رهیارها (کوچ‌ها) بیشتر مربیان ذهن هستند تا بدن. آنها نمی‌توانند برای شما ورزش کنند اما می‌توانند به شما در تعیین اهداف کمک کنند. همچنین به شما کمک می‌کنند تا عملکرد عینی خود را ارزیابی کنید و برای بهبود عملکردتان اقدام کنید. آنها به شما انگیزه می‌دهند و کارهایتان را پیگیری می‌کنند