ارايه

ده-نکته-در-سخنرانی
حسین گایینی

۱۰ جمله ای که نباید در سخنرانی هایتان بگویید

آیا می‌دانستید اغلب افراد از سخنرانی در میان مردم بیشتر از مرگ می‌ترسند؟برای مواجهه درست با ترس و استرس‌های مربوط به ارایه و سخنرانی، به شما حضور در یک جلسه کوچینگ فردی و یا جلسات کوچینگ گروهی استرس را پیشنهاد می‌کنم-۱۰ ویژگی یک ارایه ناکارآمد