بازی ایران اسپانیا

تحلیلی بر عملکرد بازیکنان در بازی ایران و اسپانیا
کوچینگ توسعه فردی

دو روی یک تیم (نگاهی کوتاه به یک بازی بزرگ)

تیم ملی ایران بازی را واگذار کرد اما آينده‌اي تازه را خلق كرد. حالا برای بازي بعدي در مقابل تيم قدرتمند پرتقال ديگر به گل نخوردن فكر نمي‌كنيم؛ ما برد را حق مسلم خود مي‌دانيم.