جلسه آزمایشی کوچینگ کیف‌کو

جلسات کوچینگ کانون یادگیری فردا

جلسات آزمایشی، جلسات رایگانی هستند که با هدف آشناییِ شما با فرایند کوچینگ برگزار می‌شوند. شما فرصت دارید تا یک جلسه‌ی رهیاری (کوچینگ) رایگان را تجربه کنید.