رواقی گری

امیرحسین قاضی

ما بیشتر در تخیل رنج می‌بریم تا واقعیت.

ما بیشتر در تخیل رنج می‌بریم تا واقعیت! – در حال حاضر در کجای زندگی‌تان شرح ترس‌های‌تان مهم‌تر از شرح اهدافتان است؟ در اکثر موارد انتخاب‌های دشوار که بیش از همه از انجام دادن آن‌ها واهمه داریم، دقیقاً همان کاری هستند که باید بکنیم.