بهترین و مناسب‌ترین سبک رهبری برای توسعه سازمان خود را پیدا و اجرایی کنید.

types of leadership2

بهترین و مناسب‌ترین سبک رهبری برای توسعه سازمان خود را پیدا و اجرایی کنید. در مقاله قبل به تشریح انواع سبک‌های رهبری، مزایا و معایب هرکدام پرداختیم. حتماً به سبک رهبری و مدیریتی که در سازمان خود اتخاذ کرده‌اید، پی بردید. سبک رهبری که در پیش‌گرفته‌اید مؤثر واقع شده است یا خیر؟ می‌خواهید ویژگی‌ها و […]

شناسایی انواع سبک‌های رهبری، مزایا و معایبشان: سبک غالب رهبری و مدیریت در سازمان شما چیست؟

سبک‌های رهبری

تصور کنید از این لحظه به بعد به‌عنوان رهبر یک کسب‌و‌کار منصوب شده‌اید. به‌عنوان رهبری اثربخش، می‌بایستی وظایفی را به عهده ‌بگیرید و در برابر مشکلات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی پاسخ‌هایی ارائه دهید. کار رهبری و وظیفه‌ی شما از دقایقی پیش آغاز شده‌است. پذیرش این سِمت تازه، وظایف و انتظارات تازه‌ای خلق می‌کند. این‌که چه کاری […]