سکوت سازمانی چیست و چگونه باید با آن روبرو شویم؟| پیامدها، دلایل و انواع سکوت سازمانی

سکوت سازمانی

سکوت سازمانی چیست و چگونه باید با آن روبرو شویم؟| پیامدها، دلایل و انواع سکوت سازمانی اولین بار در سال ۱۹۷۶ بود که تئوری سکوت در علوم انسانی مطرح شد، نظریه‌ای که نشان می‌داد چرا بعضی گروه‌ها ساکت هستند در حالی که سایر گروه‌ها صدای رساتری در گفتمان‌های عمومی دارند. این تئوری اشاره می‌کرد که […]