نمایشگاه توسعه کسب و کار

کانون یادگیری فردا در نمایشگاه توسعه کسب و کار تهران
اخبار

در دومین نمایشگاه توسعه کسب و کار تهران

کانون یادگیری فردا افتخار دارد که در دومین نمایشگاه فرانچایز و توسعه کسب و کار در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از تاریخ ۱۲ لغایت ۱۵ دی ماه ۹۷ حضور داشت.