کارگاه بازی تاب

اخبار

کارگاه بازی تاب در انجمن زنان کارآفرین

دوره مهارت آموزی بازی تاب برای انجمن زنان کارآفرین تهران برگزار شد. این کارگاه توسط هیئت مدیره این انجمن، در روز دوشنبه دهم بهمن ماه برگزار شد که جمعی از کارآفرینان و مدیران صنایع حضور داشتند