کسب و کارهای نوپا

بیزینس کوچینگ برای کسب و کارهای نوپا
کوچینگ مدیران - سازمان‌ها

بیزینس کوچینگ برای کسب و کارهای نوپا

بیزنس کوچینگ کمک می‌کند از جایی که هستید به جایی که می‌خواهید باشید حرکت کنید؛ تنها چیزی که لازم است بر آن متمرکز شوید «خودتان» و «هدفتان» است