کوچ مناسب

جلسه صفر در کوچینگ
افشین محمد

نقش جلسه صفر در کوچینگ

نقش جلسه صفر در کوچینگ کوچینگ با درمان چه تفاوتی دارد؟ ما انسان‌ها، تمایل داریم به شکلی خودانگیخته و خودتعیین‌گر (Self-Determined)، در زندگی خودمان وارد