نوشتار

نوشتار

چالش‌های یک مدیر در نقش کوچ

مقاله‌ی حاضر استفاده‌ی روزافزون کوچینگ مدیریتی را موردبررسی قرار می‌دهد و تفاوت‌های کلیدی در مشکلاتی را شناسایی می‌کند که مدیر در نقش کوچ و کوچ